กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน

ลุ้นห้องน้ำสวยฟรี!! คอตโต้จัดให้

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่างให้ครบถ้วน

กรุณากรอกข้อมูล
เงื่อนไข
  • ห้องน้ำฟรี จำนวน 1 รางวัล มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท
  • 1 ท่าน / 1 สิทธิ์การลงทะเบียนสมัคร
  • กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลจริง ตามบัตรประชาชน
  • ประกาศผล วันที่ 22 มีนาคม 2560 ที่หน้า Facebook COTTO
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นสิ้นสุด