picture

COTTO Another Perspective 5

2017-03-23

“คอตโต้” สร้างพื้นที่โชว์ผลงานดีไซเนอร์รุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง จับมือดีไซเนอร์ระดับโลก “นาโอโตะ ฟูกาซาว่า”