ก๊อกน้ำอัตโนมัติ Sensor Faucet

44 Products

“COTTO Health & Clean+ ลดสัมผัส ลดเสี่ยง” ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์นวัตกรรมใหม่ Smart & Hygiene ที่ปรับให้ใช้งานและติดตั้งง่าย ด้วยการใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายอัลคาไลน์ ไม่ต้องเชื่อมต่อไฟฟ้า พร้อมระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะที่เพิ่มความเสถียรในการใช้งาน ตอบรับวิถีชีวิตใหม่ในแบบ Smart Living เพื่อให้ทุกคนในบ้านได้สะดวกสบาย สะอาดปลอดภัย มีสุขอนามัยที่ดีมากขึ้นในทุกวัน

TOTAL 44 Products