R11 Anti-Slip Tile กระเบื้องกันลื่น

4 Products

R11 Anti-Slip Tile กระเบื้องกันลื่น จาก COTTO เหมาะสำหรับปูพื้นที่เปียก พื้นนอกบ้าน ที่จอดรถ ลานซักล้าง ทางเดินภายนอกอาคาร และ ห้องน้ำส่วนเปียก หรือ พื้นที่ที่ต้องการระมัดระวังหรือมีความเสี่ยงในการลื่นล้ม ด้วย ค่า R หรือ Slip Resistance คือ ค่าที่ใช้วัดคุณสมบัติการกันความลื่นของพื้นผิววัสดุในแต่ละประเภท ซึ่งจะได้รับการทดสอบจาก Ramp Test ที่พื้นในระดับความลาดชันต่าง ๆ ยิ่งค่า R (R Value) มีระดับมากเท่าไหร่ R11 = ผ่านมาตรฐานในระดับความลาดชัน 19 องศา แตไม่เกิน 27 องศา

    TOTAL 4 Products