1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

 

 

 

 

BANGKOK

นนทบุรี

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ราชพฤกษ์

89/15 หมู่ 10 ถ.ราชพฤกษ์(พระราม 5) ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

Tel. 02-4225991

กรุงเทพมหานคร

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น นวมินทร์

44/2-5 ถ.นวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230

Tel. 02-944-8255

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ร่มเกล้า

121 ถ.ร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

Tel. 02-360-9444

ปทุมธานี

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ธัญบุรี

90 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12110

Tel. 02-5461549-51

สระบุรี

COTTO STUDIO สระบุรีโฮมมาร์ท(หินกอง)

6 หมู่ 1 ต. โคกแย้ อ. หนองแค จ. สระบุรี 18230

Tel. 036-305987

นครสวรรค์

COTTO STUDIO โฮมมาร์ทเจริญภัณฑ์

26/10 ม. 10 ต. นครสวรรค์ตก อ. เมือง จ. นครสวรรค์ 60000

Tel. 056-313233

นครปฐม

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครชัยศรี

15/16 หมู่ 3 ถ.เพชรเกษม ต.ศีรษะทอง อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120

Tel. 034-338888

สมุทรสงคราม

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นแม่กลอง

134/33 หมู่ที่ 1 ถ.พระราม 2 ตำบลบางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000

Tel. 034-711888

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น นครปฐม (สามพราน)

37/8 หมู่ 1 ถ. เพชรเกษม ต.ท่าตลาด อ.สามพราน นครปฐม 73110

Tel. 034-322534-5

ลพบุรี
เชียงใหม่

COTTO STUDIO บริษัท นพดลพานิช จำกัด

392 ถ. ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต. ฟ้าฮ่าม อ. เมือง จ. เชียงใหม 50000

Tel. 053-240377

COTTO STUDIO โฮมสุขภัณฑ์

56 หมู่ 2 ถ. วงแหวนรอบกลางเชียงใหม่ ต. สันพระเนตร อ. สันทราย จ. เชียงใหม่ 50210

Tel. 053-126000

เชียงราย

COTTO STUDIO เวียงพานทวีภัณฑ์

424 ม.4 ถ.แม่สาย – สามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130

Tel. 053-733098-9

COTTO STUDIO โฮมสุขภัณฑ์ เชียงราย

99/21 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

Tel. 053774623

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น เชียงใหม่ (ฟ้าฮ่าม)

44/44/1-8 ม.5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Tel. 053-852345-8, 853108-9

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นเชียงใหม่ (แม่ริม)

209 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

Tel. 053-860882

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นเชียงราย

141 หมู่ 25 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

Tel. 053-910800

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น เชียงใหม่ (แยกต้นเปา) 

183 ม.2 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

Tel. 053-961222

ลำปาง

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ลำปาง

ถ.พหลโยธิน ติดโรงแรมเวียงลคอร อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

Tel. 054-226559

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครสวรรค์ (ถนนเลี่ยงเมือง)

450 ถ.เลี่ยงเมืองนครสวรรค์ ม.8 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel. 056-217969

สุโขทัย

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น สุโขทัย

195/9 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

Tel. 055-616437

พิษณุโลก

COTTO STUDIO ร้านบุญถาวร ปีนังค้าวัสดุก่อสร้าง 1996 สำนักงานใหญ่

691/116 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

Tel. 055-2126359

COTTO STUDIO COTTO LiFE Chiangmai

ห้อง B1-3 โครงการ THE CHOC เลขที่ 179 15-17 ถนน มหิดล อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100

Tel. 065-524-3723

ชลบุรี

COTTO STUDIO บ้านช้าง กรุ๊ป สาขาชลบุรี

59/4-11 ม. 10 ถ. บายพาส ต. นาป่า อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

Tel. 038-3021909 , 086-3076673

COTTO STUDIO บ้านช้าง กรุ๊ป สาขาพัทยา

234 ม. 11 ถ. สุขุมวิท ต. หนองปรือ อ. บางละมุง จ. ชลบุรี 20260

Tel. 038-415415 , 086-3041242

COTTO STUDIO ชลบุรีเกียรติเจริญ

95/33 ม. 6 ถ. ชลบุรี-บ้านบึง ต. บ้านสวน อ. เมือง จ. ชลบุรี 20000

Tel. 038-278934-9

ระยอง

COTTO STUDIO ระยองเคหะภัณฑ์

54/4 หมู่ที่ 3 ต. ทับมา อ. เมือง จ. ระยอง 21000

Tel. 038-993100

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นชลบุรี (บ้านอำเภอ)

31 หมู่ 2 ถ.สุขุมวิท ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20250

Tel. 038-235272

จันทบุรี

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นจันทบุรี

222/99 หมู่ 5 ถ.รักศักดิ์ชมูล ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

Tel. 039-335222

COTTO STUDIO ร้านบุญถาวร สาขาสัตหีบ

เลขที่ 88 หมู่ 6 ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ ชลบุรี 20250

Tel. 038-932888

ขอนแก่น

COTTO STUDIO ไพรัชโฮมเดคคอร์ 

29 ม. 14 ถ. มะลิวัลย์ ต. บ้านเป็ด อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40000

Tel. 043-345555

อุบลราชธานี

COTTO STUDIO ศิริมหาชัย อุบลราชธานี (ถนนแจ้งสนิท)

279/3 ถ. แจ้งสนิท ต. ในเมือง อ. เมือง จ. อุบลราชธานี 34000

Tel. 045-281999

สกลนคร

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นสกลนคร

223/3 หมู่ที่ 13 ถ.บ้านหนองมันปลา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

Tel. 042-715299, 042-715303

นครราชสีมา

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครราชสีมา (จอหอ)

333 ม. 8 ถ. มิตรภาพ-หนองคาย ต. จอหอ อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30310

Tel. 044-203333

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครราชสีมา (แยกปักธงชัย)

198/50 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-352505

สุรินทร์

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นสุรินทร์

4/2 ถ.ดำรงรักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

Tel. 044-519552

บุรีรัมย์

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นบุรีรัมย์ (นางรอง)

198/50 ถ.โชคชัย-เดชอุดม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110

Tel. 044-633333

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นอุบลราชธานี (ถนนวาริน-ศรีสะเกษ)

208 หมู่ 5 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบจ.อุบลราชธานี 34190

Tel. 045-208571

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ขอนแก่น (ถนนบายพาส)

999 หมู่ 7 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Tel. 043-340999

อุดรธานี
ร้อยเอ็ด

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ร้อยเอ็ด

333 หมู่ 15 ถ.แจ้งสนิท ต.เหนือเมือง อ.เมือง ร้อยเอ็ด 45000

Tel. 043-525857

มหาสารคาม

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น มหาสารคาม

141 หมู่ 11 ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

Tel. 043-711-135

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ปากช่อง

1/11 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

Tel. 044-075470-1

COTTO STUDIO บุญถาวร อุดรธานี

534 หมู่ 4 แขวงบ้านเลื่อม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

Tel. 087-831-9509

COTTO STUDIO เอสซีจีโฮมโซลูชั่นสกลนคร(สว่างแดนดิน)

397 หมู่2 ถ. นิตโย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

Tel. 042-171999

นครราชสีมา

COTTO STUDIO ร้านบุญถาวร เซ็นทรัลโฮม (โคราช) จำกัด สำนักงานใหญ่

888 หมู่ 8 ต.จอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

Tel. 044-992555

ชุมพร

COTTO STUDIO ไถ่เชียง แยกปฐมพร

59/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บ้านนา อ.เมือง จ.ชุมพร 86190

Tel. 077-529888

สุราษฎร์ธานี

COTTO STUDIO สุราษฎร์คลังกระเบื้อง

16 หมู่ 10 ถ.สุราษฎร์-พุนพิน ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-200803

นครศรีธรรมราช

COTTO STUDIO เจี้ยบเซ้งโฮมเซรามิค

420 ถ. ทุ่งสง – สุราษฎร์ ต. ชะมาย อ. ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

Tel. 075-423533-5

ภูเก็ต

COTTO STUDIO แสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์

24/21 ม. 5 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. รัษฎา อ. เมืองเมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel. 076-261073

COTTO STUDIO บ้านสุขภัณฑ์

108/18 ม. 5 ถ. เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 ต. รัษฎา อ. เมือง จ. ภูเก็ต 83000

Tel. 076-261470

ยะลา

COTTO STUDIO หจก.ยะลาย่งฮวด

14/4  ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา 95000

Tel. 073-253541-2

COTTO STUDIO หจก.ฟ้าทวีพร เดคคอร์

106/10 ม. 1 ต. บ่อผุด อ. เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี 84320

Tel. 077-245531 , 077-245580

COTTO STUDIO บจก. สุราษฎร์สุขภัณฑ์เทรดดิ้ง (สาขาท่ากูบ)

141/64-71 ม.5 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-214303-4

COTTO STUDIO บจก. สหมิตรค้าวัสดุ

137 ถ. พัฒนาการคูขวาง ต. ในเมือง อ. เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

Tel. 075-321333

สงขลา

COTTO STUDIO หจก. คูขุดค้าวัสดุก่อสร้าง

709 ถ. ไทรบุรี ต. บ่อยาง อ. เมือง จ.สงขลา 90000

Tel. 074-307305 , 086-4809335

กระบี

COTTO STUDIO บจก. ศรีเจริญ โฮมเซ็นเตอร์

222 ม.2 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

Tel. 075-701501-3 , 088-7541514

COTTO STUDIO COTTO STUDIO Phuket

1/6-8 ถ. ดีบุก ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel. 0-7621-7888 

COTTO STUDIO บริษัท ทรีเคโธมโซลูชั่น จำกัด

681 ม.1 ถ.เลี่ยงเมื้อง(สายเอเซีย) ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel. 074-260900

พัทลุง

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นพัทลุง

763 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

Tel. 074-671635, 074-671690-1

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นนครศรีธรรมราช (ท่าศาลา)

250/9 หมู่ 5 ต.ท่าศาลาอ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Tel. 075-521555

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นสุราษฎร์ธานี (แยกบางกุ้ง)

15/55 หมู่ 1 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

Tel. 077-274888

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่นชุมพร (วงเวียนเมืองชุมพร)

220 หมู่ 1 ถ.ชุมพร-ระนอง ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

Tel. 077-574555, 077-574222

COTTO STUDIO เอสซีจี โฮมโซลูชั่น ภูเก็ต (ถนนบายพาส)

24/21 หมู่ 5 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

Tel. 076-261-073

COTTO STUDIO ร้านบุญถาวร ทรีเค โฮมเบส จำกัด สำนักงานใหญ่

244 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Tel. 074-209-000

COTTO STUDIO SCG HOME สหมิตร โฮม โซลูชั่น จำกัด สำนักงานใหญ่

127 หมู่4 ต.ท่าชัก อ เมือง จ นครศรีธรรมราช 80000

Tel. 075-450988

กระบี่

COTTO STUDIO SCG HOME โฮมมาร์ท ช.โลหะกิจ จำกัด สำนักงานใหญ่

297 ม.2 ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81000

Tel. 075-700300

COTTO STUDIO บจก. ไถ่เชียงโฮมมาร์ท หลังสวน

113 หมู่ 2 ถสายเอเชีย41 ต.บ้านควน อำเภอหลังสวน ชุมพร 86110

Tel. 077-630-288

ระนอง

COTTO STUDIO บจก. ไถ่เชียงโฮมมาร์ท ระนอง

78, 88 หมู่ 2 ถนน เพชรเกษม บางริ้น, อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000

Tel. 077-825-888

COTTO FIXING Center Don Mueang

COTTO FIXING Center Krabi

COTTO LIFE ขอนแก่น

COTTO LIFE เชียงใหม่

FIXING @DEALER

กลางและตะวันออก

ร้านระยองเคหะภัณฑ์กรุ๊ป

ร้านบ้านอำเภอเทรดดิ้ง

ร้านคลีนิคสุขภัณฑ์

ร้าน จำหน่ายวัตถุก่อสร้าง (สาขา 3)

ร้านพงษ์ศักดิ์ไทยวัสดุภัณฑ์ (1994)

ร้านบ้านและวัสดุภัณฑ์

ร้านบางกอกเซรามิค

เหนือและอีสาน

ร้านโฮมสุขภัณฑ์

ร้านนพดลพานิช

ร้านวัฒนชัยวัสดุหล่มสัก

ร้านศิริมหาชัย โฮมวัน อุบลราชธานี

ร้าน หนองคายวิศิษฎ์

ร้าน แม็กซ์โฮม แอนด์ เดคคอร์

ร้านโชคพูลผล คอนกรีต

ร้าน ค.เคหภัณฑ์

ร้าน.คูย่งฮวด

ตะวันตกและใต้

ร้านโชควิชัยค้าวัสดุ

ร้านบ้านสุขภัณฑ์และวัสดุ

ร้านแสงชัยแมคโครวัสดุภัณฑ์

ร้านไถ่เชียงโฮมแม็กซ์

ร้านวัฒนาโฮมเซ็นเตอร์

ร้านฟ้าทวีพร

ร้านเจี้ยบเซ้งโฮมเซรามิค