COTTO Design Contest 2023

2023-06-23

 

COTTO ร่วมกับ Dsign Something
ชวนน้อง ๆ นักศึกษามาร่วมตั้งคำถาม และหาคำตอบผ่าน
โครงการประกวดแบบในแนวคิด 
‘SELFTAINABLE’ : SELF (ตัวตน) + SUSTAINABILITY (ความยั่งยืน)

 

     ปัจจุบัน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม กลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคน หันมาให้ความสำคัญมากขึ้น เพราะเราต่างก็ตระหนักแล้วว่า ปัญหาเหล่านี้ต่างส่งผลต่อทุกชีวิตจริง และนับวันจะใกล้ตัวมากขึ้น รุนแรงยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับสากลอย่างมลภาวะทางอากาศ โลกร้อน น้ำท่วม หรือปัญหาในระดับที่ย่อยลงมาอย่างปัญหา การจัดการขยะ สายไฟเกะกะสายตา ทางเท้ากับระเบิด หรือแม้แต่การมีพื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง COTTO และ Dsign Something จึงร่วมกันจัดการประกวดแบบครั้งนี้ขึ้น ในแนวคิด...  SELF-TAINABLE SELF (ตัวตน) + SUSTAINABILITY (ความยั่งยืน) เพื่อร่วมกันตั้งคำถาม และหาคำตอบ ด้วยการออกแบบพื้นที่ ที่สาธารณะขนาดย่อมที่แก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนในแบบของคุณส่งต่อไอเดีย และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่ 'Reflect you, Respect the world' เป็นตัวเองไปพร้อม ๆ กับช่วยโลกใบนี้ นี้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม! 


DESIGN CONCEPT
เลือก 1 ปัญหา จาก 1 ย่านที่คิดว่าสำคัญน่าสนใจมาออกแบบ
"POP-UP PUBLIC SPACE"
ที่ช่วยในการแก้ปัญหาความยั่งยืนในแบบของคุณ

 

 

โจทย์การประกวด 

 • ออกแบบ POP-UP PUBLIC SPACE ในแบบของคุณที่ช่วยแก้ไขปัญหาด้านความยั่งยืนให้กับเมือง
 • กำหนดฟังก์ชัน และสถานที่ตั้งในย่านที่คุณสนใจ โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้จริง
 • ออกแบบบนพื้นที่ใช้สอย ขนาดไม่เกิน 200 ตารางเมตร
 • ต้องมีการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ COTTO อย่างน้อยหนึ่งกลุ่มสินค้า (กระเบื้อง หรือ สุขภัณฑ์/ก๊อกน้ำ) พร้อมระบุเหตุผลที่เลือกใช้โดยสามารถดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cotto.com
 • ผลงานของผู้ชนะจะต้องสามารถนำไปพัฒนาต่อ เพื่อสร้างขึ้นจริงได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร เกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 • ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (ไม่จำกัดสถาบันและภาควิชา) โดยสามารถส่งผลงานได้ทั้งในรูปแบบบุคคล และแบบทีมไม่เกิน 3 คน
 • ไม่จำกัดสถาบันและภาควิชา
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานต้นฉบับที่ไม่เคยเผยแพร่ และไม่เคยส่งประกวดที่ใดมาก่อน
 • ลิขสิทธิ์ในผลงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการประกวดแบบยังคงเป็นของผู้ส่งประกวด แต่บริษัท COTTO และ Dsign Something
 • มีสิทธิ์ในการเผยแพร่ตามที่เห็นสมควร
 • คณะกรรมการตัดสินรางวัลเป็นผู้พิจารณาตัดสิน โดยคำตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด โดยฟ้องร้องมิได้
 • หากผู้ประกวดได้รับรางวัล และพบการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทุจริตในภายหลัง รางวัลจะถือเป็นโมฆะและถูกเรียกคืน รวมถึงผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามกฏหมาย

 

เงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 5,000 บาท
 • ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้เผยแพร่ลงบน Website และเพจ Dsign Something
 • ผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายมีโอกาสจัด Architectural Exhibition
 • ผลงานที่ได้รางวัล 1st Prize มีโอกาสนำไปพัฒนาต่อและได้สร้างจริง
 • ผู้เข้าประกวดที่มีแนวคิดน่าสนใจผ่านเข้ารอบ 15 คนสุดท้ายจึงจะได้พัฒนาแบบต่อ โดยมีโอกาสสร้างคอนเนคชัน ปรึกษาและตรวจแบบกับดีไซน์เนอร์จากสตูดิโอชั้นนำก่อนพัฒนาผลงาน พร้อมได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมแข่งขัน

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดทั้งหมด https://bit.ly/43TQwKV 
สนใจสมัคร https://forms.gle/kUJRC3BTqoAMKSUA9 
หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA - https://lin.ee/tv5Kytw