GT 12X24 โพล่า ขาว (นาโน) (PK8) PM

POLAR (ขนาด 12x24 นิ้ว)

GT 12X24 โพล่า ขาว (นาโน) (PK8) PM

ขนาด 12x24 นิ้ว
ซีรีส์ พื้นและผนัง
ซีรีส์ X – PORCELAIN TILE
ซีรีส์ POLAR
จำนวนแผ่นต่อกล่อง 8 แผ่น
ตารางเมตรต่อกล่อง 1.44 ตร.ม.
จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 5.56 แผ่น

รายละเอียดสินค้า

  • กระเบื้องเอ็กซ์พอร์ซเลน กระเบื้องเนื้อแน่นพิเศษ ทน รับน้ำหนักได้ดี

  • *Picture and color of tiles may vary slightly from the actual tiles.

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน