GP 12X24 อัลบา เนโร ตัดขอบ (AS)(PK8)PM

ALBA (ขนาด 12x24 นิ้ว)

GP 12X24 อัลบา เนโร ตัดขอบ (AS)(PK8)PM

ขนาด 12x24 นิ้ว
ซีรีส์ พื้นและผนัง
ซีรีส์ X – PORCELAIN TILE
ซีรีส์ ALBA
จำนวนแผ่นต่อกล่อง 8 แผ่น
ตารางเมตรต่อกล่อง 1.44 ตร.ม.
จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 5.56 แผ่น

รายละเอียดสินค้า

  • กระเบื้อง Anti-Slip (R11)
  • กระเบื้องที่มีค่า R เท่ากับ 11 เหมาะสำหรับพื้นห้องน้ำส่วนเปียก, ลานซักล้าง, พื้นที่จอดรถ และพื้นที่ภายนอกอาคาร

  • *Picture and color of tiles may vary slightly from the actual tiles.

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน