CJ1500G ถังเก็บน้ำบนดิน COTTO รุ่นมาตรฐาน สีแกรนิตเทา ขนาด 1,500 ลิตร

CJ1500G ถังเก็บน้ำบนดิน COTTO รุ่นมาตรฐาน สีแกรนิตเทา ขนาด 1,500 ลิตร

Product Use Loca ภายในและภายนอก
Product Category TANK
Product Main Cat คอตโต้
ประเภท ถังเก็บน้ำบนดิน
วัสดุที่ใช้ผลิต โพลีเอทีลีน
กว้าง 107 เซนติเมตร
สูง 192 เซนติเมตร
น้ำหนัก 34 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425094162

ข้อมูลสินค้า

 • ถังเก็บน้ำบนดินพลาสติกวัสดุ เอลิเซอร์ ทรงกระบอก
 • มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยวัสดุ Food Grade ทั่วทั้งใบ ตามมาตรฐาน FDA สหรัฐอเมริกา สามารถบรรจุน้ำดื่มได้
 • รับประกันคุณภาพ 20 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

 • ถังเก็บน้ำบนดิน Cotto ให้บรรจุน้ำธรรมดา อุณหภูมิไม่เกิน 45°C ถ้าต้องการบรรจุ นอกเหนือจากนี้ ควรสอบถามที่ Cotto Bathroom service บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
 • จุดติดตั้งต้องอยู่ในระยะอันตรายจากแหล่งความร้อน สารเคมี และการกระแทกต่างๆ
 • ควรทำความสะอาดถังหรือระบายตะกอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินอย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง

 • ถังเก็บน้ำบนดิน Cotto ให้บรรจุน้ำธรรมดา อุณหภูมิไม่เกิน 45°C ถ้าต้องการบรรจุ นอกเหนือจากนี้ ควรสอบถามที่ Cotto Bathroom service บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
 • จุดติดตั้งต้องอยู่ในระยะอันตรายจากแหล่งความร้อน สารเคมี และการกระแทกต่างๆ
 • ควรทำความสะอาดถังหรือระบายตะกอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินอย่างเคร่งครัด