CF1000S ถังเก็บน้ำ ลายกล้วยไม้ แซนด์สโตน

ถังเก็บน้ำลายกล้วยไม้ แกรนิต

CF1000S ถังเก็บน้ำ ลายกล้วยไม้ แซนด์สโตน

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายในและภายนอก
Product Category TANK
ประเภท ถังเก็บน้ำบนดิน
วัสดุที่ใช้ผลิต โพลีเอทีลีน
กว้าง 94 เซนติเมตร
สูง 178 เซนติเมตร
น้ำหนัก 40 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425084491

ข้อมูลสินค้า

 • ถังเก็บน้ำพลาสติกวัสดุ Polymer Elixir ทรงกระบอก
 • เพิ่มลวดลายนูนลายดอกกล้วยไม้ ทั่วทั้งใบ
 • บรรจุน้ำดื่มได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

 • ถังเก็บน้ำบนดิน Cotto ให้บรรจุน้ำธรรมดา อุณหภูมิไม่เกิน 45°C ถ้าต้องการบรรจุ นอกเหนือจากนี้ ควรสอบถามที่ Cotto Bathroom service บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
 • จุดติดตั้งต้องอยู่ในระยะอันตรายจากแหล่งความร้อน สารเคมี และการกระแทกต่างๆ
 • ควรทำความสะอาดถังหรือระบายตะกอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • ควรปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินอย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง

 • ต้องศึกษา และปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง การใช้งานอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นบริษัทฯสามารถปฎิเสธความรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหาย
 • ห้ามดัดแปลง ซ่อมแซมใดๆเว้นแต่การกระทำโดยบริษัทฯหรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
 • กรณีมีน้ำในถังห้ามเอียงหรือตะแคงถัง
 • ห้ามปีนป่าย ยืนบนถังหรือลงไปในถังเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้
 • ระมัดระวังอย่าให้เกิดการกระแทก เพราะอาจทำให้ถังชำรุดเสียหายได้
 • ถังนี้ไม่ใช่ถังชนิดทนแรงดันบริษัทฯไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไมว่าทางตรงหรือทางอ้อม

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน