C2112 สุขภัณฑ์นั่งยอง รุ่น Squat

C2112 สุขภัณฑ์นั่งยอง รุ่น Squat

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
การใช้งาน Toilet
วัสดุที่ใช้ผลิต เซรามิก
ซีรีส์
กว้าง 445 มิลลิเมตร
สูง 200 มิลลิเมตร
ยาว 540 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 9.28 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425282552

ข้อมูลสินค้า

  • โถสุขภัณฑ์ชนิดนั่งยอง แบบราดน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

  • ควรอ่านคู่มือการติดตั้งก่อนใช้งาน

ข้อควรระวัง

  • การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์และหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วควรรีบล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็ว เพื่อช่วยไม่ให้เกิดรอยด่างที่ผลิตภัณฑ์