C9843 ฝาครอบรูน้ำล้นอ่างล้างหน้า

C9843 ฝาครอบรูน้ำล้นอ่างล้างหน้า

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
Product Category Ware Accessories
ประเภท อะไหล่สุขภัณฑ์/อะไหล่อ่างล้างหน้า
การใช้งาน อะไหล่
น้ำหนัก 0.2 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425718242

ข้อมูลสินค้า

  • ฝาครอบรูน้ำล้น COTTO C9843 ใช้ได้กับอ่างล้างหน้าที่มีรูน้ำล้นมาตรฐานทุกรุ่น

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

  • ควรอ่านคู่มือการติดตั้งก่อนใช้งาน