C96010(HM) ชุดน้ำเข้า

C96010(HM) ชุดน้ำเข้า

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
Product Category Ware Accessories
ประเภท อะไหล่สุขภัณฑ์/อะไหล่อ่างล้างหน้า
การใช้งาน อะไหล่
น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425730381

ข้อมูลสินค้า

  • อะไหล่สุขภัณฑ์ ชุดน้ำเข้า COTTO C96010(HM) ใช้กับสุขภัณฑ์รุ่น C13930, C13932,C1480, C1481, C13960

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

  • ควรอ่านคู่มือการติดตั้งก่อนใช้งาน