CN3000E1 ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมส่วนเกรอะและส่วนกรองชนิดไม่เติมอากาศ COTTO ขนาด 3,000 ลิตร

CN3000E1 ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมส่วนเกรอะและส่วนกรองชนิดไม่เติมอากาศ COTTO ขนาด 3,000 ลิตร

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
Product Category TANK
ประเภท ถังบำบัดน้ำเสียแบบรวมส่วนเกรอะและกรอง
วัสดุที่ใช้ผลิต โพลีเอทีลีน
กว้าง 186 เซนติเมตร
สูง 198 เซนติเมตร
น้ำหนัก 143 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425652324

ข้อมูลสินค้า

 • ผลิตจากวัสดุ Polyethylene (PE) แข็งแกร่ง หนา รับแรงได้ดีเยี่ยม
 • รูปทรงใหม่ BALLOON SHAPE ส่วนบนเสริมลอนแกนนอน เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้มากกว่าแบบพื้นผิวเรียบ
 • ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมด้วยความหนาถึง 3 ชั้น
 • รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

 • การสำรวจสถานที่ติดตั้ง ควรอยู่ภายนอกอาคารและอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดน้ำเสียให้มากที่สุด มีพื้นที่เพียงพอต่อการขนย้ายและขุดหลุมฝังถัง
 • การเตรียมหลุม ขนาดหลุมต้องใหญ่กว่าถังประมาณด้านละ 30 ซม. ก้นถังต้องทำฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถัง ฝังถังให้ระดับปากถังถึงพื้นไม่เกิน 30 ซม.
 • กำหนดระดับท่อ ควรเรียงลำดับท้องท่อสูงสุดไปหาท้องท่อต่ำสุด ท่อระบายอากาศต้องมี Slope เพื่อไม่ให้น้ำขังในท่อและต่อขึ้นที่สูงที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • การกลบถัง จัดวางถังให้เข้าที่และได้ระดับ เติมน้ำลงในถังเพื่อถ่วงน้ำหนักประมาณ 1:3 ต่อท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก และท่อระบายอากาศ กลบถังด้วยทราย ระวังอย่าให้มีเศษวัสดุแหลมคมปนอยู่ เติมน้ำให้ถึงระดับน้ำล้นออก พร้อมกลบถังด้วยทราย บดอัดให้แน่นพอประมาณจนได้ระดับต่ำกว่าฝาถัง 10 ซม.
 • เทคอนกรีตรัดฝาถัง ตีไม้แบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมห่างจากฝาถังด้ามละ 10 ซม. แทคอนกรึตเสริมเหล็กรัดฝาถังหนา 10 ซม. และปรับให้เรียบเสมอฝาถังพอดี

ข้อควรระวัง

 • ห้ามดัดแปลง,ซ่อมแซมใดๆเว้นแต่การกระทำโดยบริษัทฯ หรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • กรณีมีน้ำในถังห้ามเอียงหรือตะแครงถัง
 • ห้ามปีนป่าย ลงในถัง
 • ระวังอย่าให้เกิดการกระแทก
 • ห้ามใส่น้ำเมื่อยังไม่มีการติดตั้ง
 • ห้ามติดตั้งถังที่มีน้ำหนักกดทับ
 • ห้ามฝังถังลึกเกิน 50 ซม. จากพื้นที่สุดท้ายถึงปากถัง

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน