โมเสค MT 06T-6110 (NET/PACK 10)

โมเสค MT 06T-6110 (NET/PACK 10)

ขนาด 12x12 นิ้ว
ซีรีส์ พื้นและผนัง
ซีรีส์ 06T
จำนวนแผ่นต่อกล่อง 10 แผ่น
ตารางเมตรต่อกล่อง 0.76ตร.ม.
จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 13.13แผ่น

รายละเอียดสินค้า

  • กระเบื้องโมเสก เนื้อ Porcelain สำหรับ ใช้ตกแต่งพื้นที่ต่างๆ

  • *Picture and color of tiles may vary slightly from the actual tiles.

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน