MC552 กระจกเงาโรมันหกเหลี่ยม

MC552 กระจกเงาโรมันหกเหลี่ยม 600X800 มม.

MC552 กระจกเงาโรมันหกเหลี่ยม

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
Product Category MIRROR
ประเภท กระจกไม่มีกรอบ
ซีรีส์ โรมัน ซีรีส์
กว้าง 600 มิลลิเมตร
สูง 800 มิลลิเมตร
รหัสบาร์โค้ด 8852425688279

ข้อมูลสินค้า

  • กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน