MC252 กระจกเงาเพอร์เฟค (R)

MC252 กระจกเงาเพอร์เฟค (R) 600X800 มม.

MC252 กระจกเงาเพอร์เฟค (R)

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
Product Category MIRROR
ประเภท กระจกไม่มีกรอบ
วัสดุที่ใช้ผลิต อะคริลิค
ซีรีส์ เพอร์เฟค ซีรีส์
กว้าง 600 มิลลิเมตร
สูง 800 มิลลิเมตร
รหัสบาร์โค้ด 8852425688514

ข้อมูลสินค้า

  • กระจกเงาแบบไม่มีกรอบ

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน