PMGT/U140 ถังดักไขมันใต้ดิน PREMA ขนาด 140 ลิตร

PMGT/U140 ถังดักไขมันใต้ดิน PREMA ขนาด 140 ลิตร

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
Product Category TANK
ประเภท ถังดักไขมันใต้ดิน
วัสดุที่ใช้ผลิต โพลีเอทีลีน
กว้าง 56 เซนติเมตร
สูง 55 เซนติเมตร
ยาว 98 เซนติเมตร
น้ำหนัก 17 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425639165

ข้อมูลสินค้า

  • ถังดักไขมันใต้ดินวัสดุ Polyethylene
  • รับประกันคุณภาพ 1 ปี

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

  • ควรนำตะกร้าดักเศษอาหารทิ้งทุกวันเพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า อันอาจก่อให้เกิดโรค
  • ทำการดักไขมันออกทุกๆ 7วัน โดยพิจารณาจากปริมาณไขมัน โดยตักจากไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ มิฉะนั้นถังอาจจะเต็มหรือล้นได้
  • ทุกระยะ 6 เดือน ควรทำความสะอาดบ่อดักไขมันโดยล้างถังและเศษขยะก้นถังออกทิ้ง

ข้อควรระวัง

  • ต้องศึกษา และปฎิบัติตามคู่มือ
  • ห้ามดัดแปลงซ่อมแซมใดๆเว้นแต่กระโดยบริษัทฯหรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
  • การละเลยการดักไขมัน อาจทำให้ท่อตัน และน้ำล้นได้หรืออาจเป็นแหล่งชักนำสัตว์นำโรค
  • ตัวฝาถังไม่ได้ออกแบบให้รับน้ำหนักใดๆ การวางของทับหรือเดินเหยียบอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน