CNGT/U50 ถังดักไขมันใต้ดิน คอตโต้ 50

ถังดักไขมันใต้ดิน 50,90

CNGT/U50 ถังดักไขมันใต้ดิน คอตโต้ 50

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
Product Category TANK
ประเภท ถังดักไขมันใต้ดิน
วัสดุที่ใช้ผลิต โพลีเอทีลีน
กว้าง 43 เซนติเมตร
สูง 52 เซนติเมตร
ยาว 56 เซนติเมตร
น้ำหนัก 1 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425076809

ข้อมูลสินค้า

  • วัสดุ Polymer แข็งแกร่ง รับแรงได้ดีเยี่ยม
  • ผสานเทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
  • ถังดักไขมันใต้ดิน

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

  • ควรนำตะกร้าดักเศษอาหารทิ้งทุกวันเพื่อไม่ให้เศษอาหารเกิดการบูดเน่า อันอาจก่อให้เกิดโรค
  • ทำการดักไขมันออกทุกๆ 7วัน โดยพิจารณาจากปริมาณไขมัน โดยตักจากไขมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ มิฉะนั้นถังอาจจะเต็มหรือล้นได้
  • ทุกระยะ 6 เดือน ควรทำความสะอาดบ่อดักไขมันโดยล้างถังและเศษขยะก้นถังออกทิ้ง

ข้อควรระวัง

  • ต้องศึกษา และปฎิบัติตามคู่มือ
  • ห้ามดัดแปลงซ่อมแซมใดๆเว้นแต่กระโดยบริษัทฯหรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
  • การละเลยการดักไขมัน อาจทำให้ท่อตัน และน้ำล้นได้หรืออาจเป็นแหล่งชักนำสัตว์นำโรค
  • ตัวฝาถังไม่ได้ออกแบบให้รับน้ำหนักใดๆ การวางของทับหรือเดินเหยียบอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน