C815 ที่ใส่กระดาษ 4X8

C815 ที่ใส่กระดาษ 4X8

ประเภท ที่ใส่กระดาษทิชชู่
วัสดุที่ใช้ผลิต เซรามิก
ซีรีส์ อุปกรณ์ภายในห้องน้ำ
กว้าง 200 มิลลิเมตร
สูง 110 มิลลิเมตร
ยาว 100 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425601469

ข้อมูลสินค้า

  • ที่ใส่กระดาษชำระ รุ่นสแตนดาร์ด ที่ใส่กระดาษ ชนิดฝังผนัง พร้อมชุดสกูรยึดผนัง
  • ควรใช้คู่กับอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ Standard Series

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

  • ห้ามวางของที่มีน้ำหนักมากบน แผงกั้นและอุปกรณ์ในห้องน้ำ เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์ ตกหล่น เสียหายเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ได้
  • ห้ามปีน ห้อยโหน หรือนั่งบน แผงกั้น และอุปกรณ์ในห้องน้ำ เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย หรือผู้ใช้ได้รับบาดเจ็บได้
  • ห้ามท้าวแขน ห้ามใช้แรงกด ห้ามห้อยโหนบน แผงกั้นและอุปกรณ์ในห้องน้ำ เพราะอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหายได้

ข้อควรระวัง

  • การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์และหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วควรรีบล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็ว เพื่อช่วยไม่ให้เกิดรอยด่างที่ผลิตภัณฑ์

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน