C0512 สแควร์

* You can get special price when buy 10 items or more.

C0512 สแควร์

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
Product Category Basin
ประเภท อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์
การใช้งาน ไม่มีรูก๊อก
วัสดุที่ใช้ผลิต เซรามิก
ซีรีส์ สแควร์
กว้าง 460 มิลลิเมตร
สูง 240 มิลลิเมตร
ยาว 430 มิลลิเมตร
น้ำหนัก 11.3 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425450364

ข้อมูลสินค้า

  • อ่างล้างหน้าชนิดฝังใต้เคาน์เตอร์ เพื่อพื้นที่ใช้สอยสูงสุด ซ่อนรอยต่อระหว่างอ่างล้างหน้า และเคาน์เตอร์ เพื่อความสะอาด ดูแลรักษาง่าย

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

  • ควรอ่านคู่มือการติดตั้งก่อนใช้งาน

ข้อควรระวัง

  • การทำความสะอาดผลิตภัณฑ์ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดที่เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์และหลังจากที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วควรรีบล้างน้ำออกให้สะอาดโดยเร็ว เพื่อช่วยไม่ให้เกิดรอยด่างที่ผลิตภัณฑ์