Skive Collection Exclusive

2018-11-16

รายละเอียด Promotion

บัตรกำนัล จาก Central สูงสุด 15,000บาท
ซื้อครบ 20,000 บาท รับ Gift voucher มูลค่า 1,000 บาท
ซื้อครบ 50,000 บาท รับ Gift voucher 3,000 บาท
ซื้อครบ 100,000 บาท รับ Gift voucher 7,000 บาท
ซื้อครบ 150,000 บาท รับ Gift voucher 15,000 บาท

บริการติดตั้งฟรี และออกแบบห้องน้ำฟรี
-บริการฟรีค่าสำรวจหน้างานและติดตั้งสินค้า เมื่อซื้อสินค้า SKIVE ชิ้นใดก็ได้ มูลค่า 20,000 บาท ขึ้นไป
-บริการฟรีค่าสำรวจหน้างานและออกแบบห้องน้ำเมื่อซื้อสินค้า SKIVE ครบ 100,000 บาท
-บริการฟรีดังกล่าว ไม่รวมค่าเดินสายไฟ ค่าแก้ไขงาน รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการดำเนินงาน รายละเอียดพื้นที่ ให้บริการ อ้างอิงจาก Smart selection
-Call center 02-521 -7777

โปรโมชั่น Online
ใช้โค้ด SKIVER รับเพิ่มรับ Gift voucher 1,000 บาท ที่ store.scg.com

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ LINE @ COTTO SHOP

*หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*ระยะเวลาโปรโมชั่น 17 พ.ย.- 31 ธ.ค. 2561

สนใจสินค้า SKIVE Collection เชิญชมได้ที่ COTTO showroom ดอนเมือง โทร.02-521 7777