COTTO Life

2019-03-22

COTTO Life เราพัฒนาเพื่อมอบประสบการณ์ผสานช่องทางการซื้อขายแบบไร้รอยต่อ (seamless experience) ให้การซื้อสินค้า กระเบื้อง สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ไปพร้อมบริการเต็มรูปแบบ ตอบการเข้าถึงกลุ่มลูกค้ายุคใหม่ Online Shopper ปัจจุบัน

ในโลกสินค้าอย่างวัสดุตกแต่งบ้านอย่างกระเบื้อง ที่ต้องใช้ข้อมูลเชิงลึก จากผู้เชี่ยวชาญ การเลือกความสวยงาม โดยเห็นสินค้าจริงจากหน้าร้าน และรับบริการต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจ COTTO Life จึงถูกพัฒนาด้วยการเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้า ที่ต้องผสานทั้ง Offline (การเดินเลือกซื้อสินค้าที่หน้าร้าน) และ Online (e-commerce ซื้อขายผ่านทาง Online )

ช่องทางการติดต่อ: COTTO Life ชั้น 2 SCG Experience

Contact: 02-101-9922

Location: https://goo.gl/maps/Msq1rrQMKqx

LINE ID @COTTOLife

WWW.COTTOLIFE.COM