ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม ตอบแบบสอบถามลุ้นรางวัล

2019-09-16

 

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม ตอบแบบสอบถามลุ้นรางวัล

หัวข้อ : สำรวจพฤติกรรมและขั้นตอนการเลือกซื้อสินค้าเพื่อทำห้องน้ำ เทียบกันระหว่างออฟไลน์และออนไลน์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

​​​​​​​​​​ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีตามรายชื่อต่อไปนี้ ที่ได้รับรางวัล ปากกา USB มูลค่า 250 บาท จาก COTTO

(ผู้โชคดีจะได้รับของรางวัลทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ในขณะตอบแบบสอบถาม)

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณอนุธิดา โทร.02 973 5040-54 Ext. 1905

 

​รายชื่อผู้โชคดี

 

1. คุณรุ่งนภา อังสุโชติ

2. คุณพิมุข พิกุลทอง

3. คุณสายฝน จิตงามขำ

4. คุณปัญจรัตน์ ธีรธรรมสถิตย์

5. คุณธวัช ทองอินทร์

6. คุณวชิรวิชญ์ เลิศสิทธินนท์

7. คุณประสงค์ กี้พิมาย

8. คุณวรนาท ยรรยงเวโรจน์

9. คุณปิยะวรรณ เตียศิริ

10. คุณอิทธิรัตน์ ทองแจ้ง

11. คุณสารชัย ตั้งเสถียร

12. คุณสันติ จันทร์เปล่งแสง

13. คุณนารี​รัตน์​ พรหม​อินทร์​

14. คุณศิรดา เหตุสวัสดิวงศ์

15. คุณวุฒิณี ลีลาวิภาส

16. คุณพรทิพย์ เลิศหรูวินิษฐ์

17. คุณปิยะวดี นันทพันธ์

18. คุณชนากานต์ พฤกษชาติวุฒิ

19. คุณอิชญาภา วงศ์พันธ์

20. คุณปทิตตา​ ซินศิริ

21. คุณวรรณระวี ชลคีรี

22. คุณทศพล ยี่รัญศิริ

23. คุณสุนิภา เอี่ยมโสภา

24. คุณพีระ ประเจิดหล้า

25. คุณปิยะนุช ษมากร

26. คุณศิริเพ็ญ แสงสุข

27. คุณวุฒิพงศ์ ปู่นะ

28. คุณกรรณิการ์ แซ่เจ็ง

29. คุณสุวรรณ​ณี​ คง​สุภาพ​ศิริ​

30. คุณวัชรี อิทธิภูวดล

31.คุณลดาวัลย์ จินตยังคุณ

32. คุณเเทนบุญ กิจสงวน

33. คุณมนตรี อยู่ยอด

34. คุณนุชจรี นันทพานิช

35. คุณบุศรินทร์ รุ่งแสงทองสุข

36. คุณจีรนันท์ นันทพานิช

37. คุณธิติมา ชื่นชม

38. คุณวันวิสา บรรลือสิน

39. คุณจิณนา เผือกนาง

40. คุณพิชญ์นันท์ มงคลสุจริตกุล

41. คุณวันเพ็ญ เพ็ชรบูรณ์

42.K.saowanit yutthayot

43. คุณศักดิ์ชัย ศรีนา

44. คุณสหรัฐ​ วงษ์​กั​ณ​หา​

45. คุณจันทร์แรม ขวัญเมือง

46. คุณชูศักดิ์ เปลี่ยวโต

47. คุณ Suparak Pipatta

48. คุณวิภา แซ่โง้ว

49.คุณคชธนา ธนคเชนทร์วงศ์

50. คุณปิ่นสุดา จริยนพวงศ์