Z425#CR(HM) สายฝักบัวสีโครเมี่ยมยาว 1.5 เมตร

Z425#CR(HM) สายฝักบัวสีโครเมี่ยมยาว 1.5 เมตร

Product Main Cat คอตโต้
Product Use Loca ภายใน
Product Category Shower
ประเภท ฝักบัวและอุปกรณ์ประกอบ
วัสดุที่ใช้ผลิต พลาสติก
ซีรีส์ ชาวเวอร์ แอนด์ แอสเซสเซอรี่
น้ำหนัก 0.27 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852410904315

ข้อมูลสินค้า

  • 1. ผ่านการทดสอบที่อุณหภูมิน้ำ 70 C°

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

  • ใช้งานร่วมกับหัวฝักบัวสายอ่อน

ข้อควรระวัง

  • 1.ห้ามห้อยโหนบนผลิตภณฑ์ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายและทำให้บาดเจ็บ
  • 2.ห้ามทุบหรือกระแทกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระจกหรือแก้ว เพราะจะทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บ
  • 3.ห้ามวางหรือแขวนสิ่งของที่มีน้ำหนักเกิน 2 กก. เพราะจะทำให้สินค้าและทรัพย์สินเสียหาย
  • 4.ห้ามใช้น้ำยาล้างห้องน้ำที่มีส่วยผสมของกรด-ด่าง, แปรงขนแข็ง หรือฝอยขัดในการทำความสะอาดอุปกรณ์เพราะจะทำให้เกิดรอยที่ผิวชุบ
  • 5.ควรใช้น้ำยาหรือครีมขัดผิวโครเมี่ยมและโครเมี่ยมดำโดยเฉพาะ
  • 6.การถอด-ใส่อุปกรณ์ต่างๆ ควรใช้ผ้าหนารองประแจหรือคีมล็อคเพื่อป้องกันรอยจากการขัน

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน