โมเสค MT 1S-MW (NET/PACK 10)

โมเสค MT 1S-MW (NET/PACK 10)

ขนาด 12x12 นิ้ว
ซีรีส์ 1S
ซีรีส์ พื้นและผนัง
จำนวนแผ่นต่อกล่อง 10 แผ่น
ตารางเมตรต่อกล่อง 0.93ตร.ม.
จำนวนแผ่นต่อตารางเมตร 10.76แผ่น

รายละเอียดสินค้า

  • กระเบื้องโมเสก เนื้อ Porcelain สำหรับ ใช้ตกแต่งพื้นที่ต่างๆ

  • *Picture and color of tiles may vary slightly from the actual tiles.

สินค้าในกลุ่มเดียวกัน