CNS1600 ถังเกรอะ คอตโต้ 1600 ลิตร

ถังเกรอะ

CNS1600 ถังเกรอะ คอตโต้ 1600 ลิตร

วัสดุที่ใช้ผลิต โพลีเอทีลีน
ประเภท ถังบำบัดน้ำเสียแยกส่วนเกรอะและกรอง
กว้าง 150 เซนติเมตร
สูง 156 เซนติเมตร
น้ำหนัก 80 กิโลกรัม
รหัสบาร์โค้ด 8852425076380

ข้อมูลสินค้า

 • วัสดุ Polymer แข็งแกร่ง รับแรงได้ดีเยี่ยม
 • ผสานเทคโนโลยีการผลิต ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนา เพื่อเสริมโครงสร้างชั้นกลาง ให้สามารถรับแรงกระแทกได้ดีขึ้น
 • ถังเกรอะ

ข้อมูลเพิ่มเติมน่ารู้

 • การสำรวจสถานที่ติดตั้ง ควรอยู่ภายนอกอาคารและอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดน้ำเสียให้มากที่สุด มีพื้นที่เพียงพอต่อการขนย้ายและขุดหลุมฝังถัง
 • การเตรียมหลุม ขนาดหลุมต้องใหญ่กว่าถังประมาณด้านละ 30 ซม. ก้นถังต้องทำฐานคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับถัง ฝังถังให้ระดับปากถังถึงพื้นไม่เกิน 30 ซม.
 • กำหนดระดับท่อ ควรเรียงลำดับท้องท่อสูงสุดไปหาท้องท่อต่ำสุด ท่อระบายอากาศต้องมี Slope เพื่อไม่ให้น้ำขังในท่อและต่อขึ้นที่สูงที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
 • การกลบถัง จัดวางถังให้เข้าที่และได้ระดับ เติมน้ำลงในถังเพื่อถ่วงน้ำหนักประมาณ 1:3 ต่อท่อน้ำเข้า ท่อน้ำออก และท่อระบายอากาศ กลบถังด้วยทราย ระวังอย่าให้มีเศษวัสดุแหลมคมปนอยู่ เติมน้ำให้ถึงระดับน้ำล้นออก พร้อมกลบถังด้วยทราย บดอัดให้แน่นพอประมาณจนได้ระดับต่ำกว่าฝาถัง 10 ซม.
 • เทคอนกรีตรัดฝาถัง ตีไม้แบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมห่างจากฝาถังด้ามละ 10 ซม. แทคอนกรึตเสริมเหล็กรัดฝาถังหนา 10 ซม. และปรับให้เรียบเสมอฝาถังพอดี

ข้อควรระวัง

 • ห้ามดัดแปลง,ซ่อมแซมใดๆเว้นแต่การกระทำโดยบริษัทฯ หรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท
 • กรณีมีน้ำในถังห้ามเอียงหรือตะแครงถัง
 • ห้ามปีนป่าย ลงในถัง
 • ระวังอย่าให้เกิดการกระแทก
 • ห้ามใส่น้ำเมื่อยังไม่มีการติดตั้ง
 • ห้ามติดตั้งถังที่มีน้ำหนักกดทับ
 • ห้ามฝังถังลึกเกิน 50 ซม. จากพื้นที่สุดท้ายถึงปากถัง