LIFESTYLE BATHROOM 2017-18: SMART LIVING

2017-07-19

แรงบันดาลใจจากการใช้ชีวิตของคนเมือง (Urban Living) ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่มีความคล่องแคล่วรวดเร็ว รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก แตยังคงต้องการความสุนทรีย์และให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดงานดีไซน์