Kitchen solution

ออกแบบและเลือกสินค้าโดยทีมออกแบบมืออาชีพ-Creative

มีทีมออกแบบมืออาชีพประจำที่ COTTO studio และ Home solution ทุกสาขา ที่สามารถให้คำแนะนำในทุกกระบวนการของการสร้างสรรค์ชุดครัวในทุกแบบที่ท่านต้องการ

สำรวจหน้างาน-Check

ก่อนการผลิตครัว ทีมงานจาก COTTO จะเข้าไปตรวจดูทุกรายละเอียดพร้อมทำงานควบคู่กับช่างของท่านเพื่อประโยชน์สูงสุดในการติดตั้งครัว

หลังผลิตเสร็จ ทีมงานจะเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อตรวจดูความถูกต้องของหน้างาน

ขนส่ง-Convenient

COTTO มีบริการติดตั้งชุดครัว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล

ติดตั้ง-Complete

COTTO มีบริการติดตั้งชุดครัว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม ในเขตกรุงเทพฯและปริมลฑล